Groene Zorg Traject!

Binnenkort stappen wij in het Groene Zorg Traject!

Dat wil zeggen dat je bij ons terecht kan voor:

 • Dagbesteding:
  Hierbij ligt de nadruk op het actief bezig zijn met allerhande taken op de boerderij, op maat van de individuele mogelijkheden en beperkingen van de zorggast.

 • Beleving:
  Deze ondersteuningsvorm mikt op mensen met een heel beperkte mogelijkheid op activering. Ze zoeken het platteland op om tot rust te komen.

 • Time out:
  Het gaat hier ook om dagbestedingen of belevingen, maar deze is vooraf afgebakend in de tijd. Het heeft als doel om even op adem te komen in een omgeving weg van de dagelijkse leefsituatie.

 • Begeleiding tot een arbeidstraject: 
  Deze ondersteuningsvorm is gericht op mensen die een reëel vooruitzicht hebben op (re)integratie op de arbeidsmarkt. De activering gaat hier gepaard met het doelgericht werken aan vaardigheden en attitudes van de zorggast.