Op zoek naar een nieuwe thuis :

Adoptiekost : € 400 per ezel

Flor.jpg

Flor

° 15/08/1980

Flor is het oudste ezeltje binnen ons asiel.   Hij is rustig, lief en knuffelt graag. 

Loeke.jpg

Loeke

° 12/12/2006

Loeke is nog niet lang bij ons.  Hij is nog niet klaar voor adoptie want hij moet nog wat maniertjes leren. We zijn op ontdekkingsreis met hem, maar het ziet er veelbelovend uit. 

Lola.jpg

Lola

° 11/01/2008

GERESERVEERD

Mirza.jpg

Mirza

° 01/06/2005

GEADOPTEERD

Mirza is met voorsprong de winnaar van het meest zielige gebalk.

Julia.jpeg

Julia

° 10/08/2018

Julia is onze tienermoeder.  Voorlopig kan ze nog niet geadopteerd worden want haar zoontje Dréke heeft haar nog nodig.  Van zodra hij groot en sterk is, kan zij geadopteerd worden.  Ze is heel rustig en superlief.

Onze adoptievoorwaarden : 

We proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen ezel(s) en adoptie-kandidaat. 

Alvorens Balkenende Donkieshuis vzw akkoord kan gaan met een adoptie, moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn :

  • Adoptie-kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij wordt besproken wat ze zoeken in een ezel en welke ezel bij hen past. 

  • Onze prioriteit is om de beste match te vinden tussen de adoptie-kandidaat en de beschikbare ezels.  Aan de hand van de informatie die we verkregen bij het gesprek en de voorkeur, wordt de juiste ezel gematcht. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er een beperkte teruggave is van geadopteerde ezels.

  • U komt, samen met uw gezin, (meerdere keren) op bezoek bij Balkenende Donkieshuis vzw om kennis te maken met de ezels en meer te leren over de voorgeschiedenis, de verzorging en noden.

  • De verantwoordelijke(n) van Balkenende Donkieshuis vzw komt ter plaatse kijken of u wel over voldoende ruimte en stalling beschikt.

  • Het is verboden om met de geadopteerde dieren te kweken of om ze door te verkopen. 

  • De verantwoordelijke(n) van Balkenende Donkieshuis vzw komt 1 maand na de adoptie op huisbezoek.  Nadien volgen er mogelijks 2 huisbezoeken per jaar.

  • Balkenende Donkieshuis vzw behoudt het recht om onaangekondigde huisbezoeken te doen i.v.m. de gezondheidstoestand van de geadopteerde dieren.

  • Balkenende Donkieshuis vzw is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken van het dier, of wanneer het dier ziek is of overlijdt.

  • De adoptie-kandidaat is verplicht om bij verhuis het nieuwe adres door te geven aan Balkenende Donkieshuis vzw.

  • Wanneer de adoptie-kandidaat de geadopteerde dieren niet meer wil of kan houden, worden ze kosteloos overgedragen naar Balkenende Donkieshuis vzw.