Kan je niet meer voor je ezel(s) zorgen?

Eénmalige afstandskost : € 125 per ezel

Eventuele bijkomende kosten (transport, chippen, castratie,....) worden verder besproken na kennismaking. 

Neem contact met ons op via mail, leg de situatie zo goed mogelijk uit en we contacteren je zo snel mogelijk. info@balkenendedonkieshuis.be

Op zoek naar een nieuwe thuis :

Adoptiekost : € 400 per ezel

Flor.jpg

Flor

° 15/08/1980

GERESERVEERD

Flor is het oudste ezeltje binnen ons asiel.   Hij is rustig, lief en knuffelt graag. 

Julia.jpeg

Julia

° 10/08/2018

GERESERVEERD

Julia is onze tienermoeder.  Voorlopig kan ze nog niet geadopteerd worden want haar zoontje Dréke heeft haar nog nodig.  Van zodra hij groot en sterk is, kan zij geadopteerd worden.  Ze is heel rustig en superlief.

Pinokkio.jpg

Pinokkio

°01/05/2005

Pinokkio is samen met Gaël bij ons binnen gekomen.  De trainingen zijn lopende.  Van zodra die afgerond zijn, kan hij geadopteerd worden. Het is nog niet duidelijk voor ons of ze vriendjes voor het leven zijn en dus samen moeten geadopteerd worden of niet.

Gael.jpg

Gaël

°10/02/2003

Gaël is samen met Pinokkio bij ons binnen gekomen.  De trainingen zijn lopende.  Van zodra die afgerond zijn, kan zij geadopteerd worden. Het is nog niet duidelijk voor ons of ze vriendjes voor het leven zijn en dus samen moeten geadopteerd worden of niet.

Toon.jpg

GERESERVEERD

Toon is samen met Kaat bij ons aangekomen en ze moeten ook samen geadopteerd worden. Hij is een stoere jongen met een peperkoeken hartje.  Hij heeft zoveel liefde te geven en wil zo graag geknuffeld worden, dat hij het soms nog durft opeisen.  Verdere training zal ervoor zorgen dat hij leert om de grenzen te respecteren. 

Toon

°01/09/2012

Kaat.jpg

GERESERVEERD

Kaat is samen met Toon bij ons binnen gekomen en ze moeten ook samen geadopteerd worden.  

Kaat is een bang en schuchter ezeltje.  Ze heeft Toon nodig om te weten of een situatie veilig is of niet.  Stilaan groeit haar vertrouwen in ons en laat ze al meer toe.  Dit zal zeker nog verbeteren.

Kaat

°31/05/2015

Lodewijk (2).jpg

Louis (Lodewijk)

°01/01/2008

Louis is samen met Jean op zoek naar een nieuwe thuis. 

Hij is een hele lieve ezel die wel wat terughoudend is en daarom ook heel zachtjes toenadering zoekt. Hij heeft een zachte hand nodig om zich goed te voelen.  Verder is hij vertrouwd met de mens, het aanhalsteren, de dierenarts,.....

Jean.jpg

Jean

°01/05/2008

Jean is samen met Louis op zoek naar een nieuwe thuis. 

Jean is een lieve, beschermende, nieuwsgierige ezel die graag knuffelt. Hierdoor komt hij wel eens vol enthousiasme op je afgelopen. Hij is vertrouwd met de mens, het aanhalsteren, de dierenarts,.....

Oscar.jpg

Oskaar

°2012

Oskaar kwam onverwachts ons ezeleiland vergroten.  We zijn elkaar nog aan het leren kennen, maar het ziet er veelbelovend uit! Van zodra het kan, zal hij ter adoptie komen. 

Onze adoptievoorwaarden : 

We proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen ezel(s) en adoptie-kandidaat. 

Alvorens Balkenende Donkieshuis vzw akkoord kan gaan met een adoptie, moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn :

  • Adoptie-kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij wordt besproken wat ze zoeken in een ezel en welke ezel bij hen past. 

  • Onze prioriteit is om de beste match te vinden tussen de adoptie-kandidaat en de beschikbare ezels.  Aan de hand van de informatie die we verkregen bij het gesprek en de voorkeur, wordt de juiste ezel gematcht. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er een beperkte teruggave is van geadopteerde ezels.

  • U komt, samen met uw gezin, (meerdere keren) op bezoek bij Balkenende Donkieshuis vzw om kennis te maken met de ezels en meer te leren over de voorgeschiedenis, de verzorging en noden.

  • De verantwoordelijke(n) van Balkenende Donkieshuis vzw komt ter plaatse kijken of u wel over voldoende ruimte en stalling beschikt.

  • Het is verboden om met de geadopteerde dieren te kweken of om ze door te verkopen. 

  • De verantwoordelijke(n) van Balkenende Donkieshuis vzw komt 1 maand na de adoptie op huisbezoek.  Nadien volgen er mogelijks 2 huisbezoeken per jaar.

  • Balkenende Donkieshuis vzw behoudt het recht om onaangekondigde huisbezoeken te doen i.v.m. de gezondheidstoestand van de geadopteerde dieren.

  • Balkenende Donkieshuis vzw is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken van het dier, of wanneer het dier ziek is of overlijdt.

  • De adoptie-kandidaat is verplicht om bij verhuis het nieuwe adres door te geven aan Balkenende Donkieshuis vzw.

  • Wanneer de adoptie-kandidaat de geadopteerde dieren niet meer wil of kan houden, worden ze kosteloos overgedragen naar Balkenende Donkieshuis vzw.