top of page

Kan je niet meer voor je ezel(s) zorgen?

Eénmalige afstandskost : € 125 per ezel

Eventuele bijkomende kosten (transport, chippen, castratie,....) worden verder besproken na kennismaking. 

Neem contact met ons op via mail, leg de situatie zo goed mogelijk uit en we contacteren je zo snel mogelijk. info@balkenendedonkieshuis.be

Op zoek naar een nieuwe thuis :

Adoptiekost : € 400 per ezel

Gael.jpg

Gaël

°10/02/2003

Gaël is samen met Pinokkio bij ons binnen gekomen. Pinokkio werd ondertussen geadopteerd en vond zijn nieuwe plekje elders. Gaël is een klein zorgenkindje, bij de juiste verzorgers kan ze nog een heel leuk leven leiden. Haar tanden vragen extra zorg en met extra voer... kan ze alles nog aan.

Toon.jpg

GERESERVEERD

Toon is samen met Kaat bij ons aangekomen en ze moeten ook samen geadopteerd worden. Hij is een stoere jongen met een peperkoeken hartje.  Hij heeft zoveel liefde te geven en wil zo graag geknuffeld worden, dat hij het soms nog durft opeisen.  Verdere training zal ervoor zorgen dat hij leert om de grenzen te respecteren. 

Toon

°01/09/2012

Kaat.jpg

GERESERVEERD

Kaat is samen met Toon bij ons binnen gekomen en ze moeten ook samen geadopteerd worden.  

Kaat is een bang en schuchter ezeltje.  Ze heeft Toon nodig om te weten of een situatie veilig is of niet.  Stilaan groeit haar vertrouwen in ons en laat ze al meer toe.  Dit zal zeker nog verbeteren.

Kaat

°31/05/2015

Onze adoptievoorwaarden : 

We proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen ezel(s) en adoptie-kandidaat. 

Alvorens Balkenende Donkieshuis vzw akkoord kan gaan met een adoptie, moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn :

  • Adoptie-kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij wordt besproken wat ze zoeken in een ezel en welke ezel bij hen past. 

  • Onze prioriteit is om de beste match te vinden tussen de adoptie-kandidaat en de beschikbare ezels.  Aan de hand van de informatie die we verkregen bij het gesprek en de voorkeur, wordt de juiste ezel gematcht. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er een beperkte teruggave is van geadopteerde ezels.

  • U komt, samen met uw gezin, (meerdere keren) op bezoek bij Balkenende Donkieshuis vzw om kennis te maken met de ezels en meer te leren over de voorgeschiedenis, de verzorging en noden.

  • De verantwoordelijke(n) van Balkenende Donkieshuis vzw komt ter plaatse kijken of u wel over voldoende ruimte en stalling beschikt.

  • Het is verboden om met de geadopteerde dieren te kweken of om ze door te verkopen. 

  • De verantwoordelijke(n) van Balkenende Donkieshuis vzw komt 1 maand na de adoptie op huisbezoek.  Nadien volgen er mogelijks 2 huisbezoeken per jaar.

  • Balkenende Donkieshuis vzw behoudt het recht om onaangekondigde huisbezoeken te doen i.v.m. de gezondheidstoestand van de geadopteerde dieren.

  • Balkenende Donkieshuis vzw is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken van het dier, of wanneer het dier ziek is of overlijdt.

  • De adoptie-kandidaat is verplicht om bij verhuis het nieuwe adres door te geven aan Balkenende Donkieshuis vzw.

  • Wanneer de adoptie-kandidaat de geadopteerde dieren niet meer wil of kan houden, worden ze kosteloos overgedragen naar Balkenende Donkieshuis vzw.

bottom of page